Εμφάνιση όλων των 21 αποτελεσμάτων

17 - 23 Δεκεμβρίου 2019 7 ΜΕΡΕΣ

400.00

22 & 29 Δεκεμβρίου 2019 7 ΜΕΡΕΣ

22 & 29 Δεκεμβρίου 2019 & 02 Ιανουαρίου 2020 7 ΜΕΡΕΣ  

400.00

22 & 29 Δεκεμβρίου 2019 7 ΜΕΡΕΣ

280.00

6μέρες : 21, 22, 28 & 29.12 & 2.01. 2020 7μέρες : 21, 22, 23, 28, 29 & 30.12

450.00

21, 22, 23, 28, 29 & 30 Δεκεμβρίου 2019 7 ΜΕΡΕΣ

449.00

ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ
7 ΜΕΡΕΣ

400.00

ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ
7 ΜΕΡΕΣ

449.00

 ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ
7 ΜΕΡΕΣ

450.00

28/10 & ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ
7 ΜΕΡΕΣ

26/10 &  ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ
7 ΜΕΡΕΣ

379.00

ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ
7 & 8 ΜΕΡΕΣ

28/10 & ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ
6 & 7 ΜΕΡΕΣ

450.00

Κάθε Κυριακή
7 ΜΕΡΕΣ